item-thumbnail

Krapinski pračovjek

  Istraživanja paleolotičkih nalazišta u Hrvatskoj započinju 23. kolovoza 1899. godine kada je Dragutin Gorjanović-Kramberger na poziv fra Domini...

item-thumbnail

Zanimanje: POMORAC

  Život pomorca naziva se i „kruhom sa sedam kora“, što označava težak život. Veoma često pomorcima postaju ljudi  u nadi da će si olakšati življ...