Vijeće učenika

Vijeće učenika

Prva sjednica Vijeća učenika u ovoj školskoj godini održana je 3. listopada 2018. Na sjednici su bili nazočni: pedagoginja Finka Ivanović i predstavnici razreda. Na sjednici je bilo nazočno 30 učenika.

Pedagoginja je učenike upoznala sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom za školsku godinu 2018./19. Također, pedagoginja je upoznala učenike sa osnovnim podacima o osnivanju, strukturi i ustrojstvu rada Vijeća učenika i objasnila da je svrha Vijeća učenika ostvarenje bolje suradnje učenika te njihovo lakše i izravnije komuniciranje s učiteljima. Nakon toga smo radili radionicu „Upoznaj sebe, upoznaj drugoga“ na način da se svaki učenik predstavio i kratko kazao nešto o sebi.

Nakon toga pristupili smo izboru za vodstvo Vijeća učenika. Svaki učenik je mogao predložiti kandidata. Svi predloženi su prihvatili kandidaturu te predstavili sebe i svoju školu. Nakon toga se pristupilo glasovanju. Za predsjednika Vijeća učenika izabrana je Petra Vujić 8.a, za dopredsjednika Jagoda Sabljić 8.d te za zapisničara Jakov Jozić 7.e.

 

Petra Vujić, 8.a

Ostavi svoj komentar

comment-avatar

*