Zima

 

Zima ima vladavine svoje,

a posjeduje i rođenje moje.

 

Uz svaku grudu sve je bjelije ,

a svaki put ko da je svjetlije.

 

Zima je snažna.

Ona je za mene važna.

 

Zima je meni lijepa,

uz svaku grudu sve je više slijepa.

 

Frane Grbeša 3.d

 

 

 

Pahuljice u letu

 

Mala pahuljice bijela

na pod je sjela,

a one gore lete, lete

dok ne slete.

 

Ova tužna što je pala

i na nju noga stala,

zove, zove pahulje druge,

a od dolje vidi pruge.

 

Anđela Bilić 3.d

 

 

Zima

 

Grude se bijele,

stavljaju se ukrasi

na borove, smreke i jele.

 

Pada snijeg,

bijel je brijeg,

mali zeko,

ima krzno meko.

 

Djeca se smiju,

bake tople rukavice šiju.

Mia Boljat 3.d

Zima

 

Zima iz oblaka pušta pahuljice bijele. Zaledila je vodu. Snješka je napravila od bijela snijega. Uz rubove lokava stavila ledenice. Kad je napravila sve svoje obveze, otišla je da se s ledom kliže po planinama, pa k brijegu da s vodom lije, pa u ravnice da se gruda sa snijegom i na kraju u primorskom zavičaju otišla da s vjetrom puše. Sa saonicama s brijega igra i tako je zima donijela u sve krajeve i vjetar i kišu i led.

Helena Matas 3.d

 

 

Ostavi svoj komentar

comment-avatar

*