item-thumbnail

Moja domovina

Moja domovina   Moja domovina je Hrvatska. To je predivna zemlja s tisuću otoka, planina, brežuljaka, čistih rijeka i potoka. Ljudi čuvaju tradic...

item-thumbnail

Svijet po mom

Svijet se od sada zove Dobrila. Jer je malena djevojčica ugovor sa svima sklopila. To je učinila lako. Evo kako… Rekla je: „Nek svako jednu bajk...

item-thumbnail

Literarni radovi 4. b razreda

                        Vjetar Smješko   Vjetar Smješko Svima se smiješi Nikuda on ne bježi.   S ljudima se igra Ka sa šahovskim figurama Sv...

item-thumbnail

Moja obitelj

Moja obiteljska ruka   Moja je obitelj ko jedna ruka. Prvi je palac debeljuškast kao moj tata. Pored tate je Lucija da može učiti, a tata mučiti....

item-thumbnail

Čudan pjesmur

Čudan pjesmur Kada dječji rođendan prođe snježna oluja u dječju glavu dođe. Mala zvijezda se sledi , a mačka ne prede.   Kada dječja zabava završ...

item-thumbnail

I u meni živi galeb Jonathan

Današnja zajednica zatrpana je mnoštvom sterotipa. Odjeća koju nosiš, tvoj hod, lice, kosa – to te definira kao osobu. Ne smatram se nimalo sličnom ta...

item-thumbnail

Moj kraj

Nitko nema ovakav kraj, ovakav zavičaj. U njem more glavnu ulogu ima raduje se baš svima.   Njega sunce sjajno krasi i redi dok ribar u svom čamc...

item-thumbnail

I moja kaplja pomaže ga tkati

Što ja značim u ovome svijetu? Ja, kao pojedinka, ne mogu puno. Svijet bi bio isti sa mnom ili bez mene. Međutim, to ne znači da ne mogu ništa, jer mo...