Vijeće učenika

Vijeće učenika

Sjednica Vijeća učenika održana je 23. rujna 2015. u 14:00 sati. Na sjednici su bili nazočni: ravnatelj škole Petar Mustapić i pedagoginja Finka Ivanović te predstavnici razreda.

Ravnatelj je učenike upoznao s radom škole, kurikulumom i godišnjim planom i programom za 2015./16. godinu. Pedagoginja je učenike upoznala s osnovnim podacima o osnivanju, strukturi i ustrojstvu rada Vijeća učenika. Nakon toga radili smo radionicu na način da se  svaki učenik predstavio i kratko kazao nešto o sebi.

P1030817

Nakon toga prišli smo izboru za vodstvo Vijeća učenika. Svatko je mogao predložiti kandidata. Ako je predloženi učenik prihvatio kandidaturu, predstavio se i rekao što bi on radio ako bude izabran za predsjednika Vijeća učenika naše škole. Zatim smo prišli glasovanju.

Za predsjednika škole izabran je Dominik Rožić 7. a, za dopredsjednika Karmen Božić 8. c, te zapisničar Antea Jonjić 7. b.

napisala: Antea Jonjić, 7.b

Ostavi svoj komentar

comment-avatar

*