Dan sigurnijeg interneta 2021.

Dan sigurnijeg interneta 2021.

Internet je javno dostupna globalna računalna mreža koja nam je omogućila slobodan pristup velikoj količini informacija, brzu i trenutačnu komunikaciju, prijenos podataka te još brojne pogodnosti koje pozitivno utječu na svakodnevni život korisnika.

Ipak, korištenje interneta donosi i pojedine rizike. Razne vrste zloupotrebe interneta poput računalnih prijevara, cyber bullyinga, krađe identiteta i sl. nalažu nam da internet koristimo pažljivo i odgovorno.

U skladu s tim svake godine drugog dana u drugom tjednu veljače obilježavamo Dan sigurnijeg interneta, u sklopu projekta Centar za sigurniji internet. Svake godine ovu manifestaciju podržavaju brojne organizacije u Hrvatskoj, a cilj je osvijestiti kako odrasle osobe tako i djecu i mlade da zajedno kreiraju bolji internet.

Djeca i mladi mogu pomoći kreirati bolji internet tako da poštuju ostale korisnike interneta štiteći svoju reputaciju (ali i reputaciju drugih) i tražeći prilike da internet koriste za kreativnost, uključivanje u razne aktivnosti i dijeljenje s drugima. Oni mogu pomoći reagiranjem na negativno tako da budu “korisni promatrači”: da daju potporu svojim vršnjacima koji se suočavaju s nasiljem na internetu, da se suprotstave elektroničkom nasilju i da prijave sav neprimjeren ili zabranjen sadržaj koji primijete.

Roditelji i skrbnici mogu pomoći u kreiranju boljeg interneta održavanjem otvorenog i iskrenog dijaloga sa svojom djecom o njihovom ponašanju na internetu, potičući djecu na osobni razvoj na internetu, pomažući im nositi se s bilo kakvim nedoumicama ili problemima, tražeći mogućnosti da se zajedno s djecom uključe u korištenje interneta te pomažući djeci da pronađu i koriste kvalitetne digitalne izvore. Roditelji i skrbnici mogu se suprotstaviti negativnostima tako što će ostati uključeni u aktivnosti svoje djece na internetu (aktivnostima koje su primjerene dobi djece), davati primjer kako se pozitivno ponašati na internetu te prijaviti neprimjeren ili zabranjen sadržaj koji primijete.

Učitelji, stručni suradnici u školama i svi koji rade s djecom mogu pomoći kreirati bolji internet tako što će djeci pružiti informatička znanja i vještine koja su potrebna u današnjem društvu, ali i dajući im priliku da koriste i kreiraju pozitivni sadržaj na internetu. Oni se mogu suprotstaviti negativnostima podržavajući mlade koji se suočavaju s problemima na internetu i dajući im informacije, vještine i pouzdanje koji su im potrebni kako bi se sigurno služili internetom.

Zakonodavci i političari trebaju omogućiti okruženje u kojemu će sve od gore navedenog funkcionirati i opstati – primjerice, da osiguraju da će prema kurikulumu djeca učiti, a učitelji poučavati o sigurnosti na internetu, da osiguraju da će roditelji i skrbnici imati pristup prikladnim informacijama i potpori, te da će poticati proizvođače sadržaja da kontroliraju svoj online sadržaj i usluge. Također, trebaju preuzeti odgovornost nad upravom i zakonom te osigurati djelotvorne sigurnosne zaštite za djecu na internetu.

Za sve dodatne informacije u vezi Dana sigurnijeg interneta i zaštitu na internetu posjetite web-stranicu www.csi.hr ili službenu Facebook stranicu Centra za sigurniji internet. Ako sumnjate na nasilje na internetu, nazovite 0800 606 606 – besplatni i anonimni telefonski broj za pomoć i podršku u slučaju nasilja preko interneta. Ako uočite nezakonit sadržaj na internetu, možete ga prijaviti na Hotline anonimni prijavni obrazac.

 

Pripremio šk. knjižničar Mišo Sučević

Ostavi svoj komentar

comment-avatar

*