Moja Dalmacija

Moja Dalmacija

Na zemaljskoj kugli je malena

ali u mom srcu velika,

moja Dalmacija.

 

Po njenom plavom moru

plove brodići kao bijeli labudići.

 

I kada pada kiša

i kada puše bura

i kada cvrčci sviraju

njeni otoci kao školjkice blistaju.

 

Biokovo bijeli div,

Mosor zeleni šešir,

Kozjak kameni cvijet.

Lavanda, smokva, masline i vinova loza,

to je radosna Dalmacija moja.

 

Matej Jerončić 3.a

Ostavi svoj komentar

comment-avatar

*