item-thumbnail

Plesni klub K-7

                                       Plesni klub K-7 osnovan je 2001. godine. Djeluje na području Kaštela već 12 godina i punopravni je član Hrvatsk...

item-thumbnail

Male maškare 2013

Dana 3. veljače 2013. u Donjim Kaštelima održale su se Male maškare. Povorka je krenula iz Kaštel Štafilića s Puta Sv. Lucije.

item-thumbnail

Robotička alka

U organizaciji Hrvatskog društva za robotiku, krajem prošle godine u Trogiru je održana jedna posebna alka na kojoj sam i sam sudjelovao. Pitate se o ...

item-thumbnail

Izumrle životinje

Izumiranje životinja je pojava koja se događa zbog prirodnih promjena klime, grabežljivaca i biljnog pokrova, a posebno zbog neodgovornosti čovjeka....