item-thumbnail

Ozon

Ozon je kao kemijsku tvar prvi prepoznao Christian Friedrich Schönbein 1840. godine. Dobio je ime po grčkoj riječi ozein što bi značilo miris. Njegova...

item-thumbnail

Krapinski pračovjek

  Istraživanja paleolotičkih nalazišta u Hrvatskoj započinju 23. kolovoza 1899. godine kada je Dragutin Gorjanović-Kramberger na poziv fra Domini...

item-thumbnail

Zanimanje: POMORAC

  Život pomorca naziva se i „kruhom sa sedam kora“, što označava težak život. Veoma često pomorcima postaju ljudi  u nadi da će si olakšati življ...