item-thumbnail

Robotička alka

U organizaciji Hrvatskog društva za robotiku, krajem prošle godine u Trogiru je održana jedna posebna alka na kojoj sam i sam sudjelovao. Pitate se o ...

item-thumbnail

Izumrle životinje

Izumiranje životinja je pojava koja se događa zbog prirodnih promjena klime, grabežljivaca i biljnog pokrova, a posebno zbog neodgovornosti čovjeka....

item-thumbnail

Ozon

Ozon je kao kemijsku tvar prvi prepoznao Christian Friedrich Schönbein 1840. godine. Dobio je ime po grčkoj riječi ozein što bi značilo miris. Njegova...

item-thumbnail

Krapinski pračovjek

  Istraživanja paleolotičkih nalazišta u Hrvatskoj započinju 23. kolovoza 1899. godine kada je Dragutin Gorjanović-Kramberger na poziv fra Domini...

item-thumbnail

Zanimanje: POMORAC

  Život pomorca naziva se i „kruhom sa sedam kora“, što označava težak život. Veoma često pomorcima postaju ljudi  u nadi da će si olakšati življ...